Kdo jsme a o co usilujeme
Členové výboru sdružení
Naše nabídka
Kontakty

Kolposkopický atlas

Dovolujeme si Vám představit publikaci významných českých gynekologů

Jiřího Kaňky a Bohuslava Svobody:
Základy praktické kolposkopie s použitím stereodiapozitivů

Vydání této publikace bylo po léta odkládáno, přestože poptávka odborné veřejnosti byla po celou dobu zjevná. Nedostávalo se však finančních prostředků. Je potěšitelné, že tato originální pomůcka mohla být vydána péčí Sdružení EVA, jejíž činnost je financována výhradně ze soukromých zdrojů. Tato skutečnost je důkazem, že osobní a soukromou iniciativou lze efektivně přispět k rozvoji zdravotní péče v České republice ještě dříve než se dočkáme prvních pozitivních výsledků transformace českého zdravotnictví.

Prevence rakoviny čípku děložního (ale i dalších lokalizací) umožňuje kolposkopie a cytologie. Kolposkopii provádí každý gynekolog, cytologii speciální centra. Je logické, že s rostoucí zkušeností gynekologů v kolposkopii, se zvýší úspěšnost záchytu časných zhoubných nádorů určitých lokalizací. Kolposkopický atlas v tomto směru bude jistě výrazným krokem kupředu.

Kolposkopický atlas je vydán ve společném balení se stereoprohlížečkou a třiceti stereodiapozitivy, což z něho činí originální didaktickou pomůcku pro výuku gynekologie. Tato jednečná pomůcka umožní gynekologům dříve a lépe diagnostikovat předrakovinové stavy na děložním hrdle. Vytvoří se tím podmínky pro efektivnější, úspornější a hlavně úspěšnější léčbu. Vydání Kolposkopického atlasu je významnou podporou prevence proti rakovinovým onemocněním žen.

Tržby z prodeje této publikace budou věnovány na vydání II. dílu. Jsme přesvědčeni, že právě tato forma podpory medicíny, tedy pomoc při zvyšování praktické úrovně odborných lékařů, je nejúčinnější formou vynakládání soukromých prostředků do péče o zdraví občanů.

Děkujeme všem dárcům, jejichž příspěvky umožnily vydání tohoto díla. (seznam dárců)

OBJEDNEJTE SI KOLPOSKOPICKÝ ATLAS
 
J. Kaňka, B. Svoboda:
Základy praktické kolposkopie s použitím stereodiapozitivu
 
původní cena: Kč 980,-
nová akční cena: Kč 490,-
 
OBJEDNAT

Kdo jsme  | Členové výboru sdružení |
Naše nabídka  | Kontakty  | Novinky |

© Gew (gew@libinst.cz)