Kdo jsme a o co usilujeme
Členové výboru sdružení
Naše nabídka
Kontakty

EVA - sdružení na podporu onkologické gynekologie je občanské sdružení, které bylo v roce 1998 zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky. Svou činností navázalo na aktivity Konta EVA, které bylo založeno v roce 1993.

Základním cílem je získávat finanční prostředky na podporu využití vědeckých poznatků v oblasti onkologické gynekologie ve prospěch žen postižených nádorovým onemocněním ženských orgánů. Získané prostředky využít na moderní lékařskou přístrojovou techniku, léky, pomůcky a ke zvyšování odborné úrovně lékařů a zdravotnického personálu, zlepšení úrovně psychosociální péče, komfortu hospitalizace apod.

Významným projektem bylo vydání učebnice Základy kolposkopie, která je určena studentům medicíny a také gynekologům. Tato didaktická pomůcka využívá stereodiapozitivů (prostorové vnímání obrazů), které plně nahrazují vjemy získané při přímém kolposkopickém vyšetření. Tím je didaktická působnost tohoto kolposkopického atlasu velmi vysoká. Zvýší se tak úroveň vzdělání gynekologů v kolposkopii, což přispěje ke zlepšení prevence zhoubných nádorů děložního hrdla. Jeho pozitivní přijetí nás vedlo k zahájení prací na II. dílu. Jsme přesvědčeni, že právě tato forma podpory medicíny, tedy pomoc při zvyšování praktické úrovně odborných lékařů, je jednou z nejúčinnějších forem vynakládání finančních prostředků do péče o zdraví občanů.

Prioritou současné činnosti Sdružení EVA je shromáždit finanční prostředky na lékařský přístroj Mammotom, který umožňuje precizní a šetrné vyšetření žen při nádorech prsu. S jeho pomocí mohou lékaři odebírat vzorky tkáně z podezřelého ložiska v prsu pro histologické vyšetření bez nutnosti provedení klasického operačního zákroku. Vyšetření je ambulantní a lékař jej provádí v lokální anestezii.

Občanské sdružení EVA - sdružení na podporu onkologické gynekologie se ve své činnosti soustřeďuje na oblast, která se týká zdraví našich maminek, dcer, manželek, sester a všech dalších žen, které potřebují onkologickou péči. Je na nás, abychom si uvědomili, že pokud jsme doposud byli tak šťastni, že se naší rodině a blízkému okolí vyhýbaly choroby, jejichž léčení vyžaduje špičkovou gynekologickou a onkologickou péči, tak tomu nemusí být navždy. Uvědomujeme si, že nemůžeme spoléhat pouze na stát či společnost, ale využít i lidské solidarity, a proto rozvíjí svoji činnost Sdružení EVA.

Kdo jsme  | Členové výboru sdružení |
Naše nabídka  | Kontakty  | Novinky |

© Gew (gew@libinst.cz)